bio

CA

Sóc psicòleg, professor de música i músic professional. La meva activitat principal és la docència i la recerca en jazz i música moderna.

He tingut el plaer d’estudiar amb professors com Dani Pérez, Jordi Bonell, Jaume Llombart, David Mengual, Albert Bover, Cristina Canet o Quim Ramos.

En els darrers anys he impartit classes d’harmonia, percepció auditiva, conjunt instrumental i tècniques de composició principalment a l’àmbit dels Ensenyaments Superiors de Música, a diferents conservatoris i universitats. Actualment estic treballant en la meva tesi doctoral en el camp de la didàctica.

M’interessa l’educació musical, la psicologia, el jazz, la programació, la natura i moltes altres coses. Considero que la música és un espai preciós per interactuar i compartir.

ES

Soy psicólogo, profesor de música y músico profesional. Mi actividad principal es la docencia y la investigación en jazz y música moderna.

He tenido el placer de estudiar con profesores como Dani Pérez, Jordi Bonell, Jaume Llombart, David Mengual, Albert Bover, Cristina Canet o Quim Ramos.

En los últimos años he impartido clases de armonía, percepción auditiva, conjunto y técnicas de composición principalmente en el ámbito de las Enseñanzas Superiores de Música, en diferentes conservatorios y universidades. Actualmente estoy trabajando en mi tesis doctoral en el campo de la didáctica.

Me interesa la educación musical, la psicología, el jazz, la programación, la naturaleza y muchas otras cosas. Considero que la música es un espacio precioso para interactuar y compartir.

EN

I’m a psychologist, music teacher and professional musician. My main activity is teaching and research in jazz and modern music.

I have had the pleasure of studying with teachers such as Dani Pérez, Jordi Bonell, Jaume Llombart, David Mengual, Albert Bover, Cristina Canet or Quim Ramos.

In recent years I have taught harmony, aural perception, ensemble and composition techniques mainly in the Higher Music Education environment, in different conservatories and universities. I am currently working on my doctoral thesis in the field of teaching and learning.

I’m interested in music education, psychology, jazz, coding, nature, and many other things. I believe that music is a precious space in which to interact and share.